Trang chủ

Tại Hội nghị CAGNY, ông Quincey phát biểu: ‘Chúng tôi sẽ trở thành Công Ty Nước Giải Khát Toàn Diện’
10 Năm Mang Nước Sạch
EKOCENTER in Vietnam

Tin tức mới cập nhật

Thêm
Thông tin báo chí
Coca-Cola Việt Nam giới thiệu Trung tâm Hoạt động Cộng đồng EKOCENTER mới tại Đồng Tháp

Tiếp tục triển khai sáng kiến toàn cầu để hỗ trợ cộng đồng tại đồng bằng sông Cửu Long đang chịu ảnh hưởng biến đổi khí hậu. Mô hình Doanh Nghiệp Xã Hội đầu tiên được

Đọc thêm

Coca-Cola trên mạng xã hội

Followers
Views
Followers