Không. Coca-Cola không chứa cocaine hoặc bất kỳ chất gây hại nào khác, đồng thời cocaine cũng chưa bao giờ là thành phần bổ sung trong Coca-Cola.

Tìm hiểu thêm về các thành phần có trong đồ uống của chúng tôi