Không có.

Chúng tôi sử dụng hỗn hợp các chất làm ngọt và hương liệu ít calo để giúp cho Coca Cola Zero Sugar có hương vị giống như Coca-Cola Classic.

Tìm hiểu xem chúng tôi giảm đường trong đồ uống của mình như thế nào