1. Có bao nhiêu đường trong một lon Coca-Cola truyền thống?

 2. Coke Light chứa bao nhiêu đường?

 3. Coca-Cola chứa bao nhiêu caffeine?

 4. Coca-Cola Zero Sugar chứa bao nhiêu đường?

 5. Coca-Cola có chứa cồn?

 6. Aspartame là gì?

 7. Các thành phần của Coca-Cola truyền thống là gì?

 8. Tại sao caffeine được sử dụng trong một số loại đồ uống của Coca-Cola?

 9. Có bất kỳ chất phụ gia nào trong Coca-Cola không?

 10. Chất Aspartame gây nên ung thư?
   
 11. 4-MEI gây ra ung thư?