35g trong một lon 330ml.

Thông thường, trong 100ml Coca-Cola Classic sẽ có 10,6g đường.

Tìm hiểu xem chúng tôi giảm đường trong đồ uống của mình như thế nào