1. Sự khác biệt giữa Coca-Cola Zero Sugar và Coke Light là gì?

  2. Mỗi ngày Công ty Coca-Cola bán ra bao nhiêu sản phẩm trên khắp thế giới?

  3. Công ty Coca-Cola có sản xuất các sản phẩm giống nhau ở các quốc gia?

  4. Vị của Coca-Cola có khác nhau ở các quốc gia?

  5. Coca-Cola trong chai thủy tinh có mùi vị khác so với chai nhựa hoặc lon không?