1. Coca-Cola có chứa cocaine?

  2. Tôi có thể sử dụng CocaCola để làm chất tẩy rửa trong nhà?

  3. Bạn có thể dùng sản phẩm Coca-Cola để lau chùi nhà tắm?

  4. Có phải 1 cái răng sẽ bị phân hủy nếu bị ngâm qua đêm trong nước Coca-Cola?

  5. Có thật là bạn sẽ tử vong nếu ăn Mentos và uống Coca-Cola cùng lúc?

  6. Ăn sầu riêng và uống Coca-Cola có thể làm bạn tử vong?

  7. Điều gì xảy ra với cơ thể 1 giờ sau khi bạn uống Coca-Cola?