Văn phòng đại diện Coca-Cola Southeast Asia Inc.

Công ty TNHH NGK Coca-Cola Việt Nam

 • Công ty TNHH NGK Coca-Cola Việt Nam
  485 Xa lộ Hà Nội, Phường Linh Trung, Quận Thủ Đức, tp. HCM, Việt Nam
  Điện thoại: +84 (0)8 3896 1000     Số fax: +84 (0)8 3897 2831     Lập bản đồ địa chỉ

 • Chi nhánh Hà Nội
  Km số 17, Quốc lộ 1A, Xã Duyên Thái, Huyện Thường Tín, Hà Nội, Việt Nam
  Điện thoại: +84 (0)4 3385 3725     Số fax: +84 (0)4 3385 3723     Lập bản đồ địa chỉ

 • Chi nhánh Đà Nẵng
  Quốc lộ 1A, phường Hòa Minh, Quận Liên Chiểu, Đà Nẵng, Việt Nam
  Điện thoại: +84 (0)511 373 0000     Số fax: +84 (0)511 373 0076

Liên hệ truyền thông

 • Bà Phạm Ngọc Hiền
 • Email: phien@coca-cola.com

Liên hệ về sản phẩm, mua hàng, hoặc các vấn đề khác

Hotline: 1900 5555 84