Tại Coca-Cola Việt Nam, cách tuyệt vời nhất để bạn hiểu về công ty là gặp gỡ những Coker và lắng nghe câu chuyện của họ.