1. Bạn miêu tả công việc của bạn thế nào với bạn bè và gia đình?

Tôi có một công việc tốt, một công việc năng động. Tôi được các đồng nghiệp chia sẻ, hỗ trợ, cùng với họ để chúng tôi hoàn thành các mục tiêu của mình.


2. Điều bạn yêu thích nhất ở công việc của bạn là gì?

Công việc năng động, được tiếp xúc với nhiều phòng ban, nhiều nhân viên, học được từ họ niềm đam mê trong công việc, cùng họ tháo gỡ những rào cản để đạt được các kết quả tốt hơn trong công việc.


3. Hãy dùng 1 từ để miêu tả môi trường làm việc tại CCBVL? Tại sao lại là từ này?

NĂNG ĐỘNG. Một môi trường luôn mở ra các cơ hội mới, môi trường không ngăn cản các tiềm năng của bạn. mọi thứ diễn ra nhanh và không bị ràng buộc


###