1. Bạn miêu tả công việc của bạn thế nào với bạn bè và gia đình?

Xây dựng hình ảnh một công ty có trách nhiệm (corporate citizenship) với cộng đồng và xã hội. Tại Coca-Cola, kinh doanh có hiệu quả luôn đi cùng thể hiện trách nhiệm trong 3 lĩnh vực trọng tâm của phát triển bền vững: Nước sạch (Water), Trao quyền kinh tế cho phụ nữ (Women), và Cộng đồng vững mạnh (Well-being).


2. Điều bạn yêu thích nhất ở công việc của bạn là gì?

Mỗi ngày là một trải nghiệm thú vị qua từng dự án mà ở đó các phòng ban cùng nhau hợp tác và tạo ra những tầm cao mới cho Coca-Cola Việt Nam


3. Điều gì khiến CCBVL là nơi tuyệt vời để làm việc?

Sáng tạo đổi mới không ngừng (Innovation) trong hoạt động kinh doanh và các dự án về phát triển bền vững.


###