Bạn sẽ làm gì?

 • Làm việc ngoài thị trường và tại văn phòng nhà phân phối Coca-Cola Việt Nam tại địa bàn được phân công.
 • Chăm sóc khách hàng kênh trọng điểm trên địa bàn để đảm bảo các chỉ tiêu bán hàng đề ra.
 • Giải quyết khiếu nại của khách hàng
 • Thực hiện đầy đủ và hoàn tất các kế họach bán hàng: quản lý thông tin, phục vụ khách hàng như một đối tác kinh doanh.
 • Thực hiện trưng bày tại các điểm bán và các chương trình khuyến mãi (nếu có).
 • Tuân thủ quy trình bán hàng, quy trình làm việc hàng ngày và các báo cáo theo quy định.

Chúng tôi mong đợi gì ở bạn?

 • Tốt nghiệp Trung học trở lên.
 • Nam, nữ; ưu tiên nữ đã có gia đình.
 • Có sức khỏe tốt, làm việc chăm chỉ.
 • Giao tiếp tốt, phục vụ khách hàng tốt, ưu tiên có kinh nghiệm bán hàng.
 • Có khả năng sử dụng máy tính, điện thoại
 • Năng động và sẵn sàng đi lại.

Email: recruitment@coca-cola.com.vn