Tải PDF: Nhân Viên Thanh Toán Lương Cấp Cao mô tả công việc

Báo cáo cho: Trưởng phòng Đào tạo Cung ứng Nhân sự (HR Services Delivery Manager)

Trách nhiệm chủ yếu 

 • Thiết lập và vận hành hệ thống quản lý lương, đồng thời bảo vệ cơ sở dữ liệu lương trên cả nước.
 • Đối chiếu các thông tin liên quan đến lương tại tất cả cơ sở hoạt động rồi cập nhật thông tin vào hệ thống thanh toán lương.
 • Đảm bảo chuyển lương kịp thời và đầy đủ cho nhân viên.
 • Đảm bảo nhận được phê duyệt để thanh toán lương trước khi chuyển lương, đồng thời đảm bảo hệ thống lương (bao gồm các thủ tục và hồ sơ) tuân theo yêu cầu về kiểm toán.
 • Đảm bảo phiếu thu được xử lý chính xác và kịp thời theo chính sách của công ty và quy định tại địa phương.
 • Khi cần, tư vấn cho ban quản lý về quy định mới của cơ quan lập pháp đối với quy trình thanh toán lương.
 • Đảm bảo việc khấu trừ thuế và quyết toán thuế TNCN tạm thời được thực hiện chính xác và kịp thời theo quy định về thuế TNCN, cấp giấy chứng nhận thuế TNCN
 • Phối hợp chặt chẽ với đội ngũ Kế toán để phân tích, điều chỉnh toàn bộ chi phí bao gồm: Bảo hiểm, thuế TNCN, Công đoàn.
 • Chịu trách nhiệm về phân tích dữ liệu, nhập báo cáo thanh toán lương vào Bảng thông tin Nhân sự.
 • Lập dữ liệu và tài liệu để kiểm toán nội bộ & bên ngoài.
 • Kiểm soát, phân tích và đảm bảo hệ thống chấm công hoạt động hiệu quả.
 • Bảo vệ, kiểm tra, sửa đổi và cập nhật hệ thống theo yêu cầu.
 • Hỗ trợ ngay lập tức khi khách hàng yêu cầu. Hỗ trợ nhân viên mới để hoàn tất hồ sơ chấm công, tài liệu phục vụ cho chu trình thanh toán lương.
 • Các công việc khác do Cấp trên yêu cầu  

Yêu cu

 • Bằng cử nhân liên quan đến Quản trị Nhân sự, Quản trị kinh doanh, tiếng Anh, v.v.
 • Có ít nhất 5 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực C&B hoặc thanh toán lương tại Nhóm hàng tiêu dùng (FMCG) hoặc công ty sản xuất
 • Giao tiếp tiếng Anh tốt
 • Có kỹ năng phân tích tốt, nhạy bén với các con số
 • Có kinh nghiệm về quản lý thanh toán lương
 • Có nhiều kinh nghiệm/ kiến thức chuyên sâu về hệ thống SAP
 • Có kỹ năng đáp ứng yêu cầu khách hàng/Luật lao động/Luật thuế tại địa phương
 • Tổ chức tốt, có khả năng xử lý nhiều công việc đồng thời 
 • Sử dụng thành thạo hệ thống chấm công
 • Thông thạo Microsoft Office đặc biệt là chương trình bảng tính trong Microsoft