1. Điều bạn yêu thích nhất ở công việc của bạn là gì?

- Được đưa ra các sáng kiến và áp dụng các sáng kiến ấy vào công việc hằng ngày một cách không giới hạn nhằm gia tăng giá trị bản thân và công ty.

- Công việc luôn đòi hỏi thành tích mới tạo sự năng động cho bản thân, không mang tính nhàm chán
 

2. Một ngày tiêu biểu của bạn tại CCBVL như thế nào?

- Lập kế hoạch làm việc ngày và tuần dựa trên các ưu tiên đã xác định trong kỳ

- Gặp gỡ, đối thoại với các phòng ban và nhà cung cấp để hoàn thành kế hoạch đặt ra

- Trao đổi , cập nhật tiến độ công viêc với cấp trên


3. Điều gì khiến CCBVL là nơi tuyệt vời để làm việc?

- Làm việc ở CCBVL là một quá trình học hỏi không ngừng mà ở đó mỗi ngày qua đi là một kiến thức mới lại được khai phá và thu nạp

- Môi trường làm việc ở CCBVL với các thách thức luôn diễn ra hằng ngày khiến công việc luôn mới mẻ dù ở cùng một vị trí trong thời gian dài.

- Phong cách làm việc trao quyền cao độ giúp xây dựng sự tự tin thể hiện năng lực bản thân mà các giảng đường đại học hoặc các khóa học kỹ năng mềm khó đem lại


###