Phim ngắn “For the Human Race” xem tại đây

Nguồn: Báo Thanh Niên

Bài viết: Trâm Anh | Đồ họa: Lâm Nhựt