Phát triển bền vững

WWW.PNG

Infographic | Vì một thế giới không rác thải

Play Button
Dan-Tri_09.png

Trạng thái bình thường mới: Để rác thải chỉ là quá khứ

Play Button
25-years_2.png

25 năm tạo ra những thay đổi tích cực cho nền kinh tế - xã hội của Coca-Cola tại Việt Nam

Play Video Play Button
WWW-in-VN.png

Cập nhật chiến dịch “Thế giới không rác thải” tại Việt Nam năm 2020

Play Video Play Button
coke-FA-A5-FA

5by20 những con số biết nói

Xem thêm Play Button
water-replenishment-promo.png

10 Năm Mang Nước Sạch

Play Video Play Button
ekocenter-promo.png

EKOCENTER tại Việt Nam

Play Video Play Button

Coca-Cola trên mạng xã hội

Followers
Views
Followers