Ngày 11 tháng 4 năm 2014, Công ty TNHH Coca-Cola Việt Nam đã ký thỏa thuận hợp tác với Hiệp Hội Mía Đường Việt Nam nhằm hỗ trợ và nâng cao năng lực ngành mía đường Việt Nam, thông qua việc triển khai các chương trình về sử dụng nguồn nguyên liệu đường trong nước, trách nhiệm xã hội với người trồng mía và các chính sách tương hỗ của ngành mía đường và ngành nước giải khát nói chung, cũng như Coca-Cola nói riêng.
Theo đó, Coca-Cola Việt Nam sẽ thu mua và sử dụng đường trong nước đạt chuẩn theo đúng lộ trình đã cam kết với Hiệp hội Mía đường Việt Nam, triển khai các chương trình tập huấn, đào tạo nông dân trồng mía những kỹ thuật canh tác nâng cao năng suất. Bên cạnh đó, Coca-Cola Việt Nam sẽ phối hợp cùng Hiệp hội để hỗ trợ nâng cao năng lực của nữ nông dân trồng mía thông qua các chương trình nâng cao kiến thức, tay nghề, tiếp cận tiến bộ kỹ thuật, công nghệ mới và kỹ năng kinh doanh trong ngành mía đường.
Hoạt động này cũng song hành cùng chiến lược phát triển bền vững của Coca-Cola toàn cầu. Với mục tiêu của Coca-Cola là điều chỉnh sao cho cân bằng giữa lợi nhuận từ kinh doanh và lợi ích cho cộng đồng nơi mình hoạt động, đồng thời tạo sự khác biệt trong những lĩnh vực mà công ty có năng lực, uy tín và chuyên môn nhất, Công ty tập trung tạo ra "giá trị chia sẻ" trong ba lĩnh vực quan trọng đó là: nước, phụ nữ và cộng đồng.
Hơn 10 năm qua, Coca-Cola đã đầu tư hơn 1,6 triệu đô la để cung cấp 2 tỷ lít nước sạch cho 65.000 người nghèo ở 7 tỉnh, thành phố trên cả nước. Sáng kiến EKOCENTER được thực hiện từ 2015 với 9 trung tâm đã được xây dựng và hoạt động, qua đó đã cung cấp hơn 3 triệu lít nước uống sạch cho hơn 600,000 người dân trên 9 tỉnh/thành.
Trong khi đó, sáng kiến 5by20 đang nỗ lực để trao quyền kinh tế cho 5 triệu nữ chủ doanh nghiệp vào năm 2020. Tại Việt Nam, sáng kiến này được thực hiện thông qua các khóa đào tạo trực tuyến (E-learning) từ năm 2016, đến nay đã tiếp cận và chia sẻ kiến thức, hỗ trợ tư vấn kinh doanh cho gần 2,000 chị em phụ nữ tại các tỉnh/thành trên cả nước.