Lần cập nhật cuối: ngày 29 Tháng 7 năm 2020

Xin lưu ý rằng dữ liệu cá nhân của bạn sẽ được thu thập, sử dụng, tiết lộ và xử lý tuân theo Chính sách bảo mật này. Văn bản này đồng thời đóng vai trò là Thông báo về điều khoản bảo mật dữ liệu cá nhân của Coca-Cola.

Công ty Coca-Cola và các chi nhánh (sẽ được gọi là “chúng tôi” trong các mục tiếp theo của thông báo này) quan tâm sâu sắc đến các vấn đề về quyền riêng tư và muốn bạn hiểu rõ hơn cách chúng tôi thu thập, sử dụng, tiết lộ và xử lý thông tin của bạn. Chính sách bảo mật này mô tả cách chúng tôi thu thập thông tin qua các hoạt động và nền tảng liên quan bao gồm các trang web (“Trang web” của chúng tôi) và mọi trang mạng di động, ứng dụng, widget cùng các tính năng tương tác trên di động khác (gọi chung là “Ứng dụng” của chúng tôi), thông qua các dịch vụ khác mà chúng tôi có thể cung cấp liên quan đến Trang web và Ứng dụng của chúng tôi, chẳng hạn như các chương trình trao thưởng, thông qua các trang mạng xã hội chính thức mà chúng tôi quản lý (“Trang mạng xã hội” của chúng tôi), cũng như thông qua email có định dạng HTML mà chúng tôi gửi cho bạn (gọi chung các trang mạng xã hội, ứng dụng và trang web là “Các kênh thông tin của chúng tôi”). Bằng cách cung cấp Thông tin cá nhân cho chúng tôi, bạn đồng ý với các điều khoản và điều kiện của Chính sách bảo mật này.

Việc cung cấp thông tin cá nhân của bạn cho chúng tôi là tự nguyện. Tuy nhiên, bằng cách cung cấp Thông tin cá nhân cho chúng tôi, bạn đồng ý với các điều khoản và điều kiện của Chính sách bảo mật này.

THÔNG TIN CÁ NHÂN

Thông tin cá nhân mà chúng tôi có thể sẽ thu thập

“Thông tin cá nhân” là thông tin xác định bạn là một cá nhân, chẳng hạn như:

 • Tên
 • Tên tài khoản
 • Địa chỉ bưu chính (bao gồm địa chỉ thanh toán và giao hàng)
 • Số điện thoại (bao gồm cả số điện thoại nhà và điện thoại di động)
 • Địa chỉ email
 • Số thẻ tín dụng và thẻ ghi nợ
 • Ảnh đại diện
 • ID tài khoản mạng xã hội
 • Quốc gia cư trú

Trong một số trường hợp, chúng tôi có thể sử dụng dịch vụ thanh toán của bên thứ ba để xử lý các giao dịch mua và/hoặc thu thập quyên góp được thực hiện thông qua các kênh thông tin của chúng tôi. Trong những trường hợp này, thông tin cá nhân của bạn có thể được thu thập bởi bên thứ ba chứ không phải bởi chúng tôi và sẽ tuân theo chính sách bảo mật của bên thứ ba, thay vì chính sách bảo mật này. Chúng tôi không kiểm soát và không chịu trách nhiệm về việc sử dụng hoặc tiết lộ thông tin cá nhân của bên thứ ba này.

Việc gửi bất kỳ thông tin cá nhân nào liên quan đến các cá nhân khác cho chúng tôi hoặc cho nhà cung cấp dịch vụ có liên quan đến các kênh thông tin của chúng tôi đồng nghĩa với việc bạn tuyên bố rằng bạn có quyền thực hiện việc chia sẻ thông tin nói trên và cho phép chúng tôi sử dụng thông tin cá nhân đó theo các điều khoản của chính sách bảo mật này.

Cách chúng tôi thu thập thông tin cá nhân

Chúng tôi và các nhà cung cấp dịch vụ của chúng tôi có thể thu thập thông tin cá nhân theo nhiều cách khác nhau, bao gồm:

 • Thông qua các kênh thông tin của chúng tôi: Chúng tôi có thể thu thập Thông tin cá nhân thông qua các kênh thông tin của chúng tôi, ví dụ: khi bạn đăng ký nhận bản tin, mua hàng hoặc tham gia vào bất kỳ chương trình khuyến mãi, rút ​​thăm trúng thưởng và các cuộc thi nào của chúng tôi.
 • Hình thức ngoại tuyến (offline): Chúng tôi có thể thu thập thông tin cá nhân từ bạn qua hoạt động offline, chẳng hạn như khi bạn liên hệ với dịch vụ khách hàng.
 • Theo dõi trực tuyến: Vì chúng tôi không theo dõi người dùng các trang của mình theo thời gian và trên các trang web của bên thứ ba, chúng tôi không phản hồi các tín hiệu không theo dõi của trình duyệt.
 • Từ các nguồn khác: Chúng tôi có thể nhận thông tin cá nhân của bạn từ các nguồn khác, chẳng hạn như cơ sở dữ liệu công cộng; đối tác tiếp thị chung; nền tảng mạng xã hội; từ những người mà bạn là bạn bè hoặc có kết nối trên các nền tảng mạng xã hội, cũng như từ các bên thứ ba khác. Ví dụ: nếu bạn chọn kết nối tài khoản mạng xã hội với tài khoản trên trang web, 1 số thông tin cá nhân từ tài khoản mạng xã hội của bạn sẽ được chia sẻ với chúng tôi, có thể bao gồm thông tin cá nhân trích xuất từ tài khoản của bạn hoặc của bạn bè bạn.
 • Sử dụng thiết bị di động: Nếu chúng tôi có thể xác định bạn là người dùng ứng dụng di động, ví dụ, chúng tôi sẽ có thể liên kết hoạt động của bạn liên quan đến các nhãn hiệu Coca-Cola với một trong các ứng dụng di động của Coca-Cola. Nếu bạn đã tải xuống một hoặc nhiều ứng dụng di động của chúng tôi, bạn có thể chọn tham gia chia sẻ vị trí để sử dụng thêm các tính năng của ứng dụng. Ví dụ: vị trí địa lý sẽ sử dụng tọa độ thiết bị của bạn như vĩ độ và kinh độ hoặc các vị trí khác của thiết bị (ví dụ: GPS hoặc Wi-Fi) để cho phép bạn nhận thông tin và các ưu đãi. Ngoài ra còn có các vị trí khác như vị trí trong cửa hàng được xác định qua tín hiệu Bluetooth, công nghệ chip ánh sáng LED hoặc các công nghệ khác cho phép chúng tôi tìm các sản phẩm gần đó cho bạn, giới thiệu các chương trình ưu đãi theo thời gian thực và hơn thế nữa. Để tìm hiểu cách từ chối chia sẻ vị trí của bạn với chúng tôi, hãy đọc phần “Lựa chọn và Truy cập” của chính sách bảo mật này.

Trong phạm vi được luật pháp hiện hành cho phép, thông tin cá nhân bạn cung cấp thông qua các kênh thông tin của chúng tôi có thể được kết hợp với thông tin cá nhân và các thông tin khác mà bạn cung cấp cho chúng tôi (thông qua phương tiện trực tuyến hoặc qua các kênh ngoại tuyến), thông tin công khai có sẵn hoặc chúng tôi có thể thu thập từ các nền tảng trực tuyến hoặc ngoại tuyến khác, ví dụ như từ nhà cung cấp các thông tin nhân khẩu học,… từ nền tảng mạng xã hội và các bên thứ ba khác.

Cách chúng tôi sử dụng và xử lý thông tin cá nhân

Trong phạm vi được luật pháp hiện hành cho phép, chúng tôi có thể thu thập, sử dụng, tiết lộ hoặc xử lý thông tin cá nhân của bạn với các mục đích như sau:

 • Để trả lời các câu hỏi và thực hiện các yêu cầu của bạn, chẳng hạn như gửi cho bạn các bản tin hoặc trả lời các câu hỏi và nhận xét của bạn.
 • Để gửi thông tin quản trị cho bạn, ví dụ: thông tin liên quan đến các kênh thông tin của chúng tôi và các thay đổi trong điều khoản, điều kiện và chính sách của chúng tôi. Vì đây có thể là các thông tin quan trọng trong quá trình sử dụng các kênh thông tin của chúng tôi, nên bạn không thể từ chối nhận các thông tin liên lạc này.
 • Để hoàn thành và thực hiện giao dịch mua và/ hoặc đóng góp của bạn ví dụ như để xử lý các khoản thanh toán của bạn, giao đơn đặt hàng, liên lạc về việc mua hàng của bạn và cung cấp cho bạn dịch vụ khách hàng liên quan.
 • Để cung cấp cho bạn các cập nhật và thông báo liên quan đến sản phẩm, chương trình khuyến mãi, các hoạt động và chương trình tiếp thị của chúng tôi và gửi cho bạn lời mời tham gia các chương trình đặc biệt thông qua các kênh thông tin của chúng tôi.
 • Để liên lạc lại với bạn nếu chúng tôi không ghi nhận được tương tác nào từ bạn trong một khoảng thời gian.
 • Để gửi cho bạn tài liệu quảng cáo / khuyến mãi từ bất kỳ chi nhánh nào của chúng tôi và từ các đối tác quảng cáo cũng như đối tác chiến lược của chúng tôi.
 • Để cá nhân hóa trải nghiệm của bạn trên các kênh thông tin của chúng tôi bằng cách giới thiệu các sản phẩm và chương trình khuyến mãi phù hợp với bạn.
 • Để xử lý phần thưởng, giải thưởng và quyên góp, nếu có.
 • Để cho phép bạn tham gia các cuộc thăm dò, rút ​​thăm trúng thưởng, khuyến mãi với thông báo giải thưởng ngay lập tức, các cuộc thi và các chương trình khuyến mãi khác và để quản lý các hoạt động này. Một số hoạt động này có các điều kiện bổ sung, có thể chứa thông tin bổ sung về cách chúng tôi sử dụng và tiết lộ thông tin cá nhân của bạn, vì vậy bạn cần phải đọc kỹ các điều kiện bổ sung này trước khi tham dự.
 • Để cho phép bạn gửi tin nhắn cho bạn bè thông qua các kênh thông tin của chúng tôi. Bằng cách sử dụng chức năng này, bạn đang tuyên bố rằng bạn có quyền sử dụng và cung cấp cho chúng tôi tên của người bạn mà bạn muốn chia sẻ thông tin cùng địa chỉ email, số điện thoại hoặc các thông tin liên hệ khác.
 • Để cho phép bạn liên hệ và được người dùng khác liên hệ thông qua các kênh thông tin của chúng tôi, với các tính năng được cho phép hiện hành.
 • Để cho phép bạn tham gia trò chuyện trên bảng tin, gửi tin nhắn, truy cập trang hồ sơ và blog hay các dịch vụ khác cho phép bạn đăng thông tin và tài liệu (bao gồm trang mạng xã hội của chúng tôi). Xin lưu ý rằng bất kỳ thông tin nào bạn đăng hoặc tiết lộ thông qua các dịch vụ này sẽ trở thành thông tin công khai đối với các khách truy cập vào các kênh thông tin của chúng tôi và với công chúng nói chung. Chúng tôi khuyên bạn nên hết sức cẩn thận khi quyết định tiết lộ thông tin cá nhân của mình hoặc bất kỳ thông tin nào khác trên các kênh thông tin của chúng tôi. Vui lòng xem mục Lựa chọn và Truy cập phía bên dưới để tìm hiểu cách yêu cầu xóa bài đăng của mình.
 • Để cho phép bạn tham gia chia sẻ qua mạng xã hội, bao gồm các nguồn cấp dữ liệu mạng xã hội trực tiếp.
 • Cho các mục đích kinh doanh của chúng tôi, như phân tích và quản lý doanh nghiệp, nghiên cứu thị trường, kiểm toán, phát triển sản phẩm mới, nâng cao các kênh thông tin của chúng tôi, cải thiện dịch vụ và sản phẩm của chúng tôi, xác định xu hướng sử dụng, đánh giá hiệu quả của các chiến dịch quảng cáo, điều chỉnh trải nghiệm và nội dung trên các kênh thông tin của chúng tôi dựa trên các hoạt động trước đây của bạn, đo lường sự hài lòng của khách hàng và cung cấp các dịch vụ khách hàng (bao gồm cả khắc phục sự cố liên quan đến các vấn đề của khách hàng).
 • Sử dụng thông tin cá nhận của bạn trong các trường hợp chúng tôi tin là cần thiết hoặc phù hợp: (a) theo luật hiện hành, bao gồm luật pháp bên ngoài quốc gia cư trú của bạn; (b) để tuân thủ quy trình pháp lý; (c) để đáp ứng các yêu cầu từ các cơ quan công quyền và chính phủ, bao gồm cả các cơ quan công quyền và chính phủ bên ngoài quốc gia cư trú của bạn; (d) để thực thi các điều khoản và điều kiện của chúng tôi; (e) để bảo vệ hoạt động của chúng tôi hoặc của bất kỳ chi nhánh nào của chúng tôi; (f) để bảo vệ các quyền lợi, tính riêng tư, sự an toàn hoặc tài sản của chúng tôi và/ hoặc của các chi nhánh của chúng tôi, của bạn hoặc của người khác; và (g) để cho phép chúng tôi thực hiện các biện pháp khắc phục có sẵn hoặc hạn chế các thiệt hại mà chúng tôi có thể phải đối mặt lâu dài.

Thông tin cá nhân có thể được tiết lộ như thế nào

Trong phạm vi được luật pháp hiện hành cho phép, thông tin cá nhân của bạn có thể được tiết lộ như sau:

 • Cung cấp cho các chi nhánh của chúng tôi hướng đến các mục đích được mô tả trong chính sách bảo mật này. Công ty Coca-Cola là bên chịu trách nhiệm quản lý thông tin cá nhân được sử dụng chung (để xem danh sách các chi nhánh của chúng tôi, vui lòng truy cập http://www.cocacolacompany.com/content/dam/journey/us/en/private/fileassets/pdf/unknown/unknown/form_10K_2005.pdf).
 • Cung cấp cho bên thứ ba của chúng tôi như các nhà cung cấp dịch vụ lưu trữ trang web, phân tích dữ liệu, xử lý giao dịch thanh toán, thực hiện đơn hàng, cung cấp cơ sở hạ tầng, dịch vụ CNTT, quản lý sự kiện và khuyến mãi, dịch vụ khách hàng, dịch vụ gửi email, xử lý thẻ tín dụng, dịch vụ kiểm toán và các dịch vụ tương tự cho phép việc cung cấp dịch vụ diễn ra.
 • Cung cấp cho các đối tác chiến lược bên thứ ba có mối quan hệ đặc biệt với chúng tôi. Chúng tôi sẽ cung cấp cho bạn các lựa chọn liên quan đến việc chia sẻ này trước khi chia sẻ thông tin cá nhân của bạn với một đối tác chiến lược cụ thể. Vì các bên thứ ba này sẽ sử dụng thông tin cá nhân của bạn theo chính sách bảo mật của riêng họ, bạn nên kiểm tra trang web của họ để biết thông tin liên quan đến chính sách bảo mật của họ.
 • Phục vụ cho các chương trình khuyến mãi, ví dụ như cung cấp thông tin cho các bên thứ ba là nhà tài trợ rút thăm trúng thưởng, khuyến mãi với cơ chế thông báo giải thưởng ngay lập tức, các cuộc thi và các chương trình khuyến mãi khác, để cung cấp danh sách tên và quốc gia cư trú của người chiến thắng và/ hoặc công bố tên của khách truy cập trên các kênh thông tin của chúng tôi (ví dụ: trên blog của chúng tôi) hoặc theo phương thức khác dựa trên thể lệ của chương trình khuyến mãi đang được áp dụng. Nếu các điều khoản và điều kiện của các thể lệ khuyến mãi liên quan đến việc xử lý thông tin cá nhân của bạn xung đột với chính sách bảo mật này, các điều khoản và điều kiện của quy tắc sẽ được kiểm soát.
 • Để nhận dạng bạn với bất kỳ ai mà bạn gửi tin nhắn qua các kênh thông tin của chúng tôi.
 • Được cung cấp bởi bạn thông qua việc tham gia trò chuyện trên bảng tin, gửi tin nhắn, truy cập trang hồ sơ và blog hay các dịch vụ khác cho phép bạn đăng thông tin và tài liệu (bao gồm trang mạng xã hội của chúng tôi). Xin lưu ý rằng bất kỳ thông tin nào bạn đăng hoặc tiết lộ thông qua các dịch vụ này sẽ trở thành thông tin công khai đối với các khách truy cập vào các kênh thông tin của chúng tôi và với công chúng nói chung. Chúng tôi khuyên bạn nên hết sức cẩn thận khi quyết định tiết lộ thông tin cá nhân của mình hoặc bất kỳ thông tin nào khác trên các kênh thông tin của chúng tôi.
 • Nếu bạn tham gia chia sẻ trên mạng xã hội (chẳng hạn như nếu bạn kết nối tài mạng xã hội của mình với tài khoản trên các trang của chún tôi hoặc đăng nhập bằng tài khoản mạng xã hội của bạn) với bạn bè trên các trang mạng xã hội của bạn, với những người dùng khác trên các kênh thông tin của chúng tôi và với nhà cung cấp tài khoản mạng xã hội của bạn về các vấn đề liên quan đến hoạt động chia sẻ trên mạng xã hội của bạn. Ví dụ: nếu bạn đăng ký trên các kênh thông tin của chúng tôi bằng tài khoản mạng xã hội, chúng tôi có thể đăng thông báo về việc đăng ký tài khoản này trên trang mạng xã hội cá nhân của bạn và nếu bạn nhấp vào nút “like” (theo dõi) trong khi đăng nhập vào tài khoản mạng xã hội của bạn, hoạt động này của bạn sẽ được thông báo đến nhà cung cấp nền tảng mạng xã hội hiện hành và có thể lưu trữ trên hồ sơ mạng xã hội của bạn. Bằng cách kết nối tài khoản tại các kênh thông tin của chúng tôi với tài khoản mạng xã hội của bạn, bạn cho phép chúng tôi chia sẻ thông tin với nhà cung cấp tài khoản mạng xã hội của bạn và bạn hiểu rằng việc sử dụng các thông tin chúng tôi chia sẻ sẽ bị quản lý bởi chính sách bảo mật của nền tảng mạng xã hội đó. Nếu bạn không muốn thông tin cá nhân của bạn được chia sẻ với người dùng khác hoặc với nhà cung cấp tài khoản mạng xã hội của bạn, vui lòng không kết nối tài khoản mạng xã hội của bạn với tài khoản tại các kênh thông tin của chúng tôi và không tham gia chia sẻ trên kênh thông tin của chúng tôi.
 • Được cung cấp bởi bạn, nếu bạn tham gia vào một trang mạng xã hội (ví dụ, nhắc đến chúng tôi trong bài đăng trên trang mạng xã hội của bạn hoặc “like” – theo dõi trang mạng xã hội của chúng tôi). Trong trường hợp này, tên người dùng và ảnh hồ sơ công khai của bạn có thể được hiển thị trên kênh thông tin của chúng tôi cùng với bài đăng của bạn.
 • Cung cấp cho bên thứ ba trong trường hợp tái tổ chức, sáp nhập, bán, liên doanh, chuyển nhượng, hoặc các hình thức xử lý khác đối với tất cả hoặc bất kỳ phần mục nào trong hoạt động kinh doanh, tài sản hoặc cổ phiếu của chúng tôi (kể cả thủ tục phá sản hoặc các thủ tục tương tự).
 • Sử dụng thông tin các nhận của bạn trong các trường hợp chúng tôi tin là cần thiết hoặc phù hợp: (a) theo luật hiện hành, bao gồm luật pháp bên ngoài quốc gia cư trú của bạn; (b) để tuân thủ quy trình pháp lý; (c) để đáp ứng các yêu cầu từ các cơ quan công quyền và chính phủ, bao gồm cả các cơ quan công quyền và chính phủ bên ngoài quốc gia cư trú của bạn; (d) để thực thi các điều khoản và điều kiện của chúng tôi; (e) để bảo vệ hoạt động của chúng tôi hoặc của bất kỳ chi nhánh nào của chúng tôi; (f) để bảo vệ các quyền lợi, tính riêng tư, sự an toàn hoặc tài sản của chúng tôi và/ hoặc của các chi nhánh của chúng tôi, của bạn hoặc của người khác; và (g) để cho phép chúng tôi thực hiện các biện pháp khắc phục có sẵn hoặc hạn chế các thiệt hại mà chúng tôi có thể phải đối mặt lâu dài.

CÁC THÔNG TIN KHÁC

Các thông tin khác chúng tôi có thể thu thập

Các thông tin khác là bất kỳ thông tin nào không tiết lộ danh tính cụ thể của bạn, chẳng hạn như:

 • Thông tin về trình duyệt và thiết bị
 • Thông tin tệp nhật ký máy chủ
 • Thông tin được thu thập thông qua cookie, thẻ pixel và các công nghệ khác
 • Dữ liệu sử dụng ứng dụng
 • Thông tin cá nhân và thông tin khác do bạn cung cấp
 • Thông tin địa điểm
 • Thông tin tổng hợp

Chúng tôi có thể sử dụng và tiết lộ các thông tin khác cho bất kỳ mục đích nào, trừ khi chúng tôi bắt buộc phải làm trái với luật hiện hành. Nếu chúng tôi được yêu cầu xem các thông tin khác là thông tin cá nhân theo luật hiện hành, thì ngoài việc sử dụng được liệt kê trong phần “Cách chúng tôi thu thập các thông tin khác” dưới đây, chúng tôi có thể sử dụng và tiết lộ các thông tin khác với tất cả các mục đích tương tự như cách chúng tôi sử dụng sử dụng và tiết lộ thông tin cá nhân.

Cách chúng tôi thu thập các thông tin khác

Chúng tôi và các nhà cung cấp dịch vụ bên thứ ba của chúng tôi có thể thu thập các thông tin khác theo nhiều cách khác nhau, bao gồm:

 • Thông qua trình duyệt hoặc thiết bị của bạn: Một số thông tin được thu thập bởi hầu hết các trình duyệt hoặc thu thập tự động thông qua thiết bị của bạn, chẳng hạn như địa chỉ Điều khiển truy nhập môi trường (Media Access Control - MAC), dòng sản phẩm PC (Windows hoặc Macintosh), độ phân giải màn hình, tên và phiên bản hệ điều hành, nhà sản xuất thiết bị và kiểu máy, ngôn ngữ, loại và phiên bản trình duyệt Internet, nhà cung cấp dịch vụ cũng như tên và phiên bản các kênh thông tin của chúng tôi (như Ứng dụng) bạn đang sử dụng. Chúng tôi sử dụng thông tin này cho mục đích thống kê cũng như để đảm bảo rằng các kênh thông tin của chúng tôi hoạt động đúng.
 • Thông qua các tệp nhật ký máy chủ: Địa chỉ IP của bạn là một số được gán tự động cho máy tính hoặc thiết bị mà Nhà cung cấp dịch vụ Internet (ISP) của bạn đang sử dụng. Địa chỉ IP được xác định và đăng nhập tự động trong tệp nhật ký máy chủ của chúng tôi bất cứ khi nào người dùng truy cập các kênh thông tin của chúng tôi, cùng với thời gian truy cập và (các) trang được truy cập. Thu thập địa chỉ IP là thông lệ tiêu chuẩn trên Internet và được thực hiện tự động bởi nhiều trang web. Chúng tôi sử dụng Địa chỉ IP cho các mục đích như tính toán mức độ sử dụng trang cảu chúng tôi, giúp chẩn đoán sự cố máy chủ và quản trị trang. Xin lưu ý rằng chúng tôi coi địa chỉ IP, tệp nhật ký máy chủ và thông tin liên quan là các thông tin khác, trừ trường hợp chúng tôi bắt buộc phải làm khác theo luật hiện hành.
 • Sử dụng cookie: Cookie cho phép máy chủ web chuyển dữ liệu sang máy tính hoặc thiết bị nhằm lưu trữ hồ sơ và các mục đích khác. Chúng tôi sử dụng cookie và các công nghệ khác, song song với những phương tiện khác, để phục vụ bạn tốt hơn với thông tin phù hợp hơn và tạo điều kiện cho bạn truy cập và sử dụng các kênh thông tin của chúng tôi 1 cách liền mạch. Nếu bạn không muốn thông tin được thu thập thông qua việc sử dụng cookie, có một quy trình đơn giản trong hầu hết các trình duyệt cho phép bạn từ chối sử dụng cookie. Để tìm hiểu thêm về cookie, vui lòng truy cập http://www.allaboutcookies.org/. Để tìm hiểu thêm về việc sử dụng cookie của chúng tôi, vui lòng đọc chính sách cookie của chúng tôi http://www.coca-colacompany.com/our-company/cookie-policy.
 • Sử dụng công nghệ Adobe Flash (bao gồm đối tượng lưu trữ Flash cục bộ (Flash Local Stored Objects - Flash LSOs) và các công nghệ tương tự khác: Chúng tôi có thể sử dụng Flash LSO và các công nghệ khác, song song với những phương thức khác, để thu thập và lưu trữ thông tin về việc bạn sử dụng kênh thông tin của chúng tôi. Nếu bạn không muốn Flash LSO được lưu trữ trên máy tính hoặc thiết bị của mình, bạn có thể điều chỉnh cài đặt của trình phát Flash để chặn bộ nhớ Flash LSO bằng các công cụ có trong Bảng điều chỉnh cài đặt lưu trữ trang web. Bạn cũng có thể kiểm soát Flash LSO bằng cách truy cập Bảng điều chỉnh cài đặt lưu trữ toàn cầu và làm theo hướng dẫn (ví dụ như hướng dẫn cáchh xóa Flash LSO hiện hành (được gọi là "thông tin" trên trang Macromedia), cách tránh cài đặt Flash LSO trên máy tính hoặc thiết bị của bạn mà không hỏi trước và (đối với Flash Player 8 trở lên) cách chặn Flash LSO không được cung cấp bởi nhà điều hành trang web bạn đang truy cập vào thời điểm đó). Xin lưu ý rằng việc cài đặt Flash Player để hạn chế Flash LSO có thể làm giảm hoặc cản trở chức năng của một số ứng dụng Flash, bao gồm, các ứng dụng Flash được sử dụng liên quan đến các trang hoặc nội dung trực tuyến của chúng tôi. Chúng tôi hy vọng các nhà cung cấp dịch vụ và nhà cung cấp công nghệ của chúng tôi sẽ tôn trọng mọi quyết định của bạn để hạn chế LSO Flash, nhưng chúng tôi không thể đảm bảo rằng họ sẽ làm như vậy.
 • Sử dụng thẻ pixel, kỹ thuật web beacon, GIF hoặc các công nghệ tương tự khác: Chúng có thể được sử dụng trên một số trang thuộc kênh thông tin của chúng tôi và tin nhắn email có định dạng HTML để theo dõi hành động của người dùng trên kênh và người nhận email, đo lường sự thành công về các chiến dịch tiếp thị của chúng tôi và tổng hợp số liệu thống kê về mức độ sử dụng và tỷ lệ phản hồi trên các kênh thông tin của chúng tôi.
 • Thông qua việc bạn sử dụng ứng dụng. Khi bạn tải xuống và sử dụng Ứng dụng, chúng tôi và nhà cung cấp dịch vụ của chúng tôi có thể theo dõi và thu thập dữ liệu sử dụng ứng dụng, chẳng hạn như ngày và giờ ứng dụng trên thiết bị của bạn truy cập vào máy chủ của chúng tôi và những thông tin cùng những tệp nào đã được tải xuống ứng dụng dựa trên số của thiết bị của bạn.
 • Thông tin được cung cấp bởi bạn: Thông tin, chẳng hạn như ngày sinh, giới tính, đặc điểm cá nhân, sở thích, thói quen tiêu dùng, mã bưu chính và phương thức liên lạc ưa thích của bạn, có thể được thu thập khi bạn tự nguyện cung cấp. Trừ khi kết hợp với thông tin cá nhân, thông tin này không nhận dạng cá nhân bạn hoặc bất kỳ người dùng nào khác trên kênh của chúng tôi.
 • Vị trí thực tế: Ví dụ, chúng tôi có thể thu thập vị trí thực của thiết bị của bạn bằng cách sử dụng tín hiệu vệ tinh, tháp điện thoại di động hoặc tín hiệu WiFi. Chúng tôi có thể sử dụng vị trí thực tế trên thiết bị của bạn để cung cấp cho bạn các dịch vụ và nội dung dựa trên vị trí được cá nhân hóa, bao gồm quảng cáo. Chúng tôi cũng có thể chia sẻ vị trí thực tế của thiết bị của bạn, kết hợp với thông tin về những quảng cáo bạn đã xem và thông tin khác mà chúng tôi thu thập, với các đối tác tiếp thị của chúng tôi để cho phép họ cung cấp cho bạn nội dung được cá nhân hóa hơn, bao gồm quảng cáo và nghiên cứu hiệu quả của các chiến dịch quảng cáo. Trong một số trường hợp, bạn có thể cho phép hoặc từ chối việc sử dụng và/ hoặc chia sẻ vị trí thiết bị của mình, nhưng nếu bạn chọn từ chối việc sử dụng và/ hoặc chia sẻ này, chúng tôi và/ hoặc các đối tác tiếp thị của chúng tôi có thể không thể cung cấp cho bạn các dịch vụ và nội dung được cá nhân hóa.
 • Bằng cách tổng hợp thông tin: Thông tin cá nhân tổng hợp không nhận dạng cá nhân bạn hoặc bất kỳ người dùng nào khác trên kênh của chúng tôi (ví dụ: chúng tôi có thể sử dụng thông tin cá nhân để tính tỷ lệ phần trăm người dùng có cùng 1 mã vùng điện thoại cụ thể).
 • Thông tin từ máy ảnh của bạn: Các kênh thông tin của chúng tôi có thể có chức năng cho phép bạn sử dụng tính năng phát sóng trực tiếp video qua máy ảnh của thiết bị, nếu bạn đã kích hoạt sử dụng máy ảnh với các kênh của chúng tôi. Tính năng này có thể xác định các đặc điểm khuôn mặt của bạn, chẳng hạn như mắt, mũi, miệng và cằm, trong các video phát trực tiếp. Tính năng này không sử dụng nhận dạng khuôn mặt để xác định duy nhất một khuôn mặt cụ thể. Tính năng này được sử dụng để cung cấp cho bạn trải nghiệm tương tác nâng cao. Chúng tôi và các nhà cung cấp dịch vụ của chúng tôi không thu thập, chụp hoặc ghi lại thông tin của luồng video hoặc bất kỳ thông tin nào về các khuôn mặt trong video. Thông tin lưu lại trên thiết bị của bạn và bị xóa khi bạn tắt trình duyệt hoặc ứng dụng. Tuy nhiên, chúng tôi và các nhà cung cấp dịch vụ của chúng tôi có thể thu thập thông tin khác về cách bạn sử dụng tính năng này, chẳng hạn như tần suất và thời gian bạn sử dụng nó.

Trong một số trường hợp, chúng tôi có thể kết hợp các thông tin khác với thông tin cá nhân (chẳng hạn như kết hợp tên của bạn với mã bưu chính). Nếu chúng tôi kết hợp bất kỳ thông tin nào khác với thông tin cá nhân, thông tin kết hợp này sẽ được chúng tôi coi là thông tin cá nhân.

CÁC TRANG CỦA BÊN THỨ BA

Chính sách bảo mật này không giải quyết và chúng tôi cũng không chịu trách nhiệm về quyền riêng tư, thông tin hoặc cách thức thi hành chính sách bảo mật của bất kỳ bên thứ ba nào, kể cả bên thứ ba điều hành bất kỳ trang web nào mà các kênh thông tin của chúng tôi có chứa liên kết. Việc dẫn một link trên kênh của chúng tôi không đồng nghĩa với việc chứng thực đối với trang web mà chúng tôi hoặc các chi nhánh của chúng tôi liên kết.

Mặc dù Công ty Coca-Cola vận hành các trang thương mại điện tử của riêng mình, xin lưu ý rằng các kênh thông tin của chúng tôi có thể chứa liên kết đến các trang thương mại điện tử, bao gồm một số trang thương mại điện tử mang nhãn hiệu Coca-Cola. Chính sách bảo mật này không chi phối bất kỳ trang thương mại điện tử nào mà kênh của chúng tôi có thể liên kết, trừ khi trang web đó chứa liên kết đến chính sách bảo mật này. Bất kỳ thông tin cá nhân nào bạn cung cấp thông qua trang thương mại điện tử sẽ phải tuân theo chính sách bảo mật của trang thương mại điện tử đó, chứ không phải chính sách bảo mật này. Chúng tôi không kiểm soát và sẽ không chịu trách nhiệm về việc sử dụng thông tin được thu thập thông qua trang thương mại điện tử.

Ngoài ra, chúng tôi có thể cung cấp cho bạn quyền truy cập vào chức năng của bên thứ ba cho phép bạn đăng nội dung lên (các) tài khoản mạng xã hội của bạn. Xin lưu ý rằng bất kỳ thông tin nào bạn cung cấp thông qua việc sử dụng chức năng này đều bị chi phối bởi chính sách bảo mật của bên thứ ba hiện hành, chứ không phải bởi chính sách bảo mật này. Chúng tôi không kiểm soát và sẽ không chịu trách nhiệm cho bất kỳ việc sử dụng thông tin nào của bên thứ ba mà bạn cung cấp thông qua việc sử dụng chức năng này.

Chúng tôi cũng không chịu trách nhiệm về các chính sách và cách thu thập, sử dụng và tiết lộ thông tin (bao gồm các phương thức bảo mật dữ liệu) của các tổ chức khác, chẳng hạn như Facebook, Apple, Google, Microsoft, RIM hoặc bất kỳ nhà phát triển ứng dụng, nhà cung cấp ứng dụng, nhà cung cấp nền tảng mạng xã hội nào khác, nhà cung cấp hệ điều hành, nhà cung cấp dịch vụ không dây hoặc nhà sản xuất thiết bị, bao gồm liên quan đến bất kỳ Thông tin cá nhân nào bạn tiết lộ cho các tổ chức khác thông qua hoặc liên quan đến Ứng dụng hoặc Trang truyền thông xã hội của chúng tôi.

MỤC NGHỀ NGHIỆP

Trang kênh thông tin của chúng tôi có thể bao gồm link dẫn đến mục Nghề nghiệp của chúng tôi, trong đó có thông tin về môi trường làm việc tại Coca-Cola và cách nộp hồ sơ xin việc tại các văn phòng của chúng tôi trên toàn thế giới. Bất kỳ thông tin cá nhân nào được gửi qua mục này trên kênh của chúng tôi hoặc đến các địa chỉ email được liệt kê trong mục Nghề nghiệp sẽ phải tuân theo Chính sách gửi Resume/ CV của chúng tôi http://www.coca-colacompany.com/careers/

CÔNG TY QUẢNG CÁO-BÊN THỨ BA

Xin lưu ý rằng các nhà cung cấp dịch vụ quảng cáo trực tuyến và qua email của chúng tôi có thể sử dụng thẻ pixel, web beacon, GIF hoặc các công nghệ tương tự khác liên quan đến các kênh của chúng tôi nhằm hỗ trợ quản lý các chiến dịch quảng cáo trực tuyến và qua email của chúng tôi và tăng cường hiệu quả của các chiến dịch đó. Ví dụ: nếu nhà cung cấp đã đặt cookie trên máy tính của bạn, nhà cung cấp có thể sử dụng thẻ pixel, web beacon, GIF hoặc các công nghệ tương tự khác để nhận ra cookie trong khi bạn truy cập các kênh của chúng tôi và để tìm hiểu quảng cáo trực tuyến nào của chúng tôi đã đưa bạn đến kênh của chúng tôi, đồng thời nhà cung cấp cũng có thể cung cấp cho chúng tôi các thông tin khác tương tự để chúng tôi sử dụng. Xin lưu ý rằng chúng tôi có thể liên kết các thông tin khác được cung cấp cho chúng tôi bởi các nhà cung cấp với thông tin cá nhân về bạn mà chúng tôi đã thu thập trước đó. Thông tin kết hợp có thể xác định bạn là một cá nhân và so đó thông tin kết hợp này sẽ được coi là Thông tin cá nhân.

Chúng tôi có thể sử dụng các công ty quảng cáo bên thứ ba để nhắm hướng quảng cáo đến bạn trên kênh của chúng tôi, tại trang web trên thiết bị di động của bạn và trên bất kỳ thiết bị nào khác, dựa trên thông tin cá nhân và các thông tin khác mà chúng tôi đã thu thập từ và về bạn, cũng như thông tin liên quan đến các lượt truy cập của bạn và những người dùng khác đến trang web này cùng các trang web và dịch vụ trực tuyến khác. Để làm như vậy, các công ty này có thể đặt hoặc nhận ra một cookie trên trình duyệt của bạn (bao gồm cả việc sử dụng thẻ pixel) hoặc nhận ra một mã định danh được liên kết với thiết bị di động của bạn. Các công ty này cũng có thể sử dụng các công nghệ này, cùng với thông tin cá nhân và các thông tin khác mà họ hoặc chúng tôi thu thập trên các thiết bị khác nhau mà bạn sử dụng, để nhận ra bạn trên các thiết bị bạn sử dụng, như thiết bị di động và máy tính xách tay hoặc máy tính khác. Nếu bạn muốn biết thêm thông tin về quá trình này, hãy truy cập www.aboutads.info. Để tìm hiểu về các lựa chọn của bạn liên quan đến các hoạt động trên thiết bị cụ thể mà bạn đang sử dụng để đọc chính sách này, vui lòng truy cập http://www.networkadvertising.org/managing/opt_out.asphttp://www.aboutads.info/ để từ chối trên trình duyệt web của PC và thiết bị di động. Bạn có thể tải xuống ứng dụng AppChoices tại www.aboutads.info/appchoices để chọn loại bỏ các hoạt động này trên ứng dụng di động. Bạn cũng có thể nhấp vào biểu tượng thông tin có trong mỗi quảng cáo hướng đến bạn dựa trên sở thích.

VẤN ĐỀ AN NINH

Chúng tôi sử dụng các biện pháp tổ chức, kỹ thuật và hành chính hợp lý để bảo vệ thông tin cá nhân dưới sự kiểm soát của chúng tôi. Thật không may, không có dữ liệu nào truyền qua Internet hoặc hệ thống lưu trữ dữ liệu có thể được đảm bảo an toàn 100%. Nếu bạn có lý do để tin rằng sự tương tác của bạn với chúng tôi không còn an toàn (ví dụ: nếu bạn cảm thấy rằng tính bảo mật của bất kỳ tài khoản nào bạn có với chúng tôi đã bị xâm phạm), vui lòng thông báo ngay cho chúng tôi về vấn đề này bằng cách liên hệ với chúng tôi theo quy định tại mục “Liên hệ với chúng tôi” bên dưới (lưu ý rằng thông báo thư vật lý sẽ trì hoãn thời gian chúng tôi hồi đáp về vấn đề của bạn).

LỰA CHỌN VÀ TRUY CẬP

Lựa chọn của bạn về việc chúng tôi sử dụng và tiết lộ thông tin cá nhân của bạn

Chúng tôi cung cấp cho bạn các lựa chọn liên quan đến việc chúng tôi sử dụng và tiết lộ thông tin cá nhân của bạn cho các mục đích tiếp thị.

 • Nếu bất cứ lúc nào bạn muốn ngừng nhận điện thoại, thư, SMS và email liên lạc tiếp thị từ chúng tôi, vui lòng cho chúng tôi biết bằng cách liên hệ với chúng tôi thông qua thông tin liên hệ được liệt kê bên dưới trong phần “Liên hệ với chúng tôi” hoặc bằng cách sử dụng tính năng hủy đăng ký trong email tiếp thị bạn nhận được. Trong yêu cầu của bạn, vui lòng cho biết rằng bạn muốn ngừng nhận thông tin tiếp thị qua email từ chúng tôi.
 • Ngoài ra, chúng tôi sẽ không tiết lộ thông tin cá nhân của bạn cho các bên thứ ba, bao gồm các công ty con của chúng tôi, cho các mục đích tiếp thị trực tiếp của bên thứ ba nếu chúng tôi nhận được và xử lý yêu cầu từ bạn rằng thông tin cá nhân của bạn không được chia sẻ với bên thứ ba cho mục đích này. Nếu bạn muốn gửi yêu cầu như vậy, vui lòng cho chúng tôi biết bằng cách liên hệ thông qua thông tin liên hệ được liệt kê bên dưới trong phần “Liên hệ với chúng tôi”. Vui lòng cho biết rõ rằng bạn yêu cầu công ty Coca-Cola không tiết lộ thông tin cá nhân của bạn cho các công ty con của công ty Coca-Cola và/ hoặc các bên thứ ba khác cho mục đích tiếp thị trực tiếp của họ.

Xin lưu ý rằng những thay đổi có thể không có hiệu lực ngay lập tức. Chúng tôi sẽ cố gắng tuân thủ (các) yêu cầu hợp lý của bạn ngay khi có thể thực hiện được. Cũng xin lưu ý rằng nếu bạn từ chối nhận các tin nhắn liên quan đến tiếp thị từ chúng tôi, chúng tôi vẫn có thể gửi cho bạn các tin nhắn quản trị quan trọng và bạn không thể từ chối nhận tin nhắn quản trị.

Cách truy cập, thay đổi hoặc chặn phát tán thông tin cá nhân

Theo bất kỳ trường hợp ngoại lệ nào theo luật hiện hành, bạn có thể gửi yêu cầu cho chúng tôi truy cập, xem xét, sửa chữa, cập nhật, ngăn chặn, xóa hoặc hạn chế sử dụng thông tin cá nhân của bạn đã được cung cấp trước đây cho chúng tôi. Vui lòng liên hệ với chúng tôi qua thông tin liên lạc được liệt kê bên dưới trong phần “Liên hệ với chúng tôi” và mô tả rõ ràng yêu cầu của bạn. 

Trong phần yêu cầu của bạn, vui lòng làm rõ những thông tin bạn muốn thay đổi, cho dù bạn muốn loại bỏ thông tin cá nhân khỏi cơ sở dữ liệu của chúng tôi hay nói cách khác là cho chúng tôi biết những hạn chế nào bạn muốn chúng tôi áp dụng trong việc sử dụng thông tin cá nhân. Chúng tôi sẽ cố gắng tuân thủ yêu cầu của bạn ngay khi có thể thực hiện được. Lưu ý rằng bất chấp những nỗ lực của chúng tôi, có thể có thông tin còn sót lại trong cơ sở dữ liệu của chúng tôi và các hồ sơ khác, sẽ không bị xóa hoặc thay đổi. Hơn nữa, xin lưu ý rằng chúng tôi có thể cần giữ lại một số thông tin nhất định cho mục đích lưu trữ hồ sơ và/ hoặc hoàn thành bất kỳ giao dịch nào bạn đã bắt đầu trước khi yêu cầu thay đổi hoặc xóa thông tin các nhân (ví dụ: khi bạn mua hàng hoặc nhập mã khuyến mãi, bạn sẽ không thể thay đổi hoặc xóa thông tin cá nhân được cung cấp cho đến khi hoàn thành giao dịch mua hoặc khuyến mãi đó).

Nếu bạn có tài khoản với chúng tôi, bạn có thể thay đổi và cập nhật trên trang hồ sơ tài khoản bằng cách đăng nhập vào tài khoản của bạn thông qua các kênh thông tin của chúng tôi và thực hiện các thay đổi đó. Mọi thay đổi bạn thực hiện trên trang hồ sơ tài khoản của bạn thông qua kênh của chúng tôi sẽ được phản ánh trên cùng kênh đó; tuy nhiên, nó có thể không được phản ánh trên các kênh khác do Công ty Coca-Cola vận hành mà bạn có thể có tài khoản.

Nếu bạn dưới 18 tuổi và là người dùng đã đăng ký trên kênh của chúng tôi, bạn có thể yêu cầu chúng tôi xóa nội dung hoặc thông tin mà bạn đã đăng lên kênh bằng cách liên hệ. Xin lưu ý rằng yêu cầu của bạn không đảm bảo xóa hoàn toàn hoặc toàn diện nội dung hoặc thông tin, ví dụ như, một số nội dung của bạn có thể đã được đăng lại bởi người dùng khác.

THỜI GIAN LƯU TRỮ THÔNG TIN

Chúng tôi sẽ lưu giữ Thông tin cá nhân của bạn trong khoảng thời gian cần thiết để thực hiện các mục đích được nêu trong Chính sách bảo mật này trừ khi pháp luật yêu cầu hoặc cho phép thời gian lưu giữ lâu hơn.

VIỆC SỬ DỤNG TRANG WEB VỚI ĐỐI TƯỢNG VỊ THÀNH NIÊN

Các kênh thông tin của chúng tôi hướng đến những cá nhân được phép chia sẻ Ttông tin cá nhân của họ mà không cần sự đồng ý của phụ huynh và chúng tôi yêu cầu những cá nhân khác (bao gồm cả những người dưới 13 tuổi) không cung cấp thông tin cá nhân thông qua kênh của chúng tôi.

CHUYỂN GIAO XUYÊN BIÊN GIỚI

Thông tin cá nhân của bạn có thể được lưu trữ và xử lý ở bất kỳ quốc gia nào chúng tôi có cơ sở hoặc nhà cung cấp dịch vụ và bằng cách truy cập các kênh của chúng tôi, bạn đồng ý chuyển thông tin đến các quốc gia bên ngoài quốc gia cư trú của bạn, bao gồm cả Hoa Kỳ, có thể cung cấp cho khác nhưng quy tắc bảo vệ dữ liệu tương đương hơn ở nước bạn.

DỮ LIỆU NHẠY CẢM

Chúng tôi yêu cầu bạn không gửi cho chúng tôi và không tiết lộ bất kỳ thông tin cá nhân nhạy cảm nào cho chúng tôi (ví dụ: thông tin liên quan đến chủng tộc hoặc nguồn gốc dân tộc, ý kiến ​​chính trị, tôn giáo hoặc tín ngưỡng khác, tình trạng sức khỏe hoặc y tế, lý lịch hình sự hoặc tư cách thành viên công đoàn) trên hoặc thông qua các kênh thông tin của chúng tôi hoặc dưới các hình thức khác.

CẬP NHẬT CHÍNH SÁCH BẢO MẬT

Chúng tôi có thể thay đổi chính sách bảo mật này. Xin hãy kiểm tra ngày cập nhật cuối cùng được chú thích ở đầu trang này để biết khi nào chính sách bảo mật này được sửa đổi lần cuối. Mọi thay đổi đối với chính sách bảo mật của 1 kênh sẽ có hiệu lực khi chúng tôi đăng chính sách bảo mật sửa đổi trên kênh đó. Việc bạn sử dụng các kênh của chúng tôi sau những thay đổi này đồng nghĩa với việc chấp thuận chính sách bảo mật đã được sửa đổi.

LIÊN HỆ VỚI CHÚNG TÔI

Nếu bạn có bất kỳ câu hỏi nào về Chính sách bảo mật này, vui lòng liên hệ với chúng tôi qua email hkundargi@coca-cola.com.

Xin lưu ý rằng thông tin liên lạc qua email không phải lúc nào cũng an toàn; vì vậy vui lòng không gửi kèm thông tin thẻ tín dụng hoặc thông tin nhạy cảm trong email của bạn cho chúng tôi.